INFORMACE O PRÁZDNINOVÉM PROVOZU

 

60.mateřská škola Plzeň, Manětínská 37, příspěvková organizace
 
INFORMACE O PRÁZDNINOVÉM PROVOZU
 
V souladu se Školním řádem 60. MŠ…a po dohodě se zřizovatelem bude 60. mateřské škole Plzeň, Manětínská 37, příspěvková organizace zajišťovat provoz v době letních prázdnin ( červenec a srpen 2018 ) následovně:
 
Provoz je zajištěn
 
  • v červenci 2018 od 2. 7. do 27. 7. (vyjma státního svátku 5.7. a 6.7.2018)
  • v srpnu 2018  od 20.8. do 31. 8. 
Přerušení provozu bude od 30. 7. 2018 do 17. 8. 2018 .
Další pokyny včas předají třídní učitelky osobně.
 
3. 4. 2018                                                           
 Natálie Hvozdovská,
ředitelka 60. Mateřské školy, Manětínská 37, příspěvkové organizace
 

 

60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37, příspěvková organizace
 
 Vnitřní předpis k zabezpečení prázdninového provozu
                            
 
Tento vnitřní předpis se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Po dohodě se zřizovatelem a na základě Usnesení Rady MO Plzeň 1 - č. 374 ze dne 12.12.2017 - zajišťuje 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37, příspěvková organizace prázdninový provoz od 2. 7. do 27. 7. 2018 ( červenec ) a od 20. 8. do 31. 8. 2018.
Od 30.7.2018 do 17.8.2018 je provoz 60. mateřské školy Plzeň, Manětínská 37, příspěvkové organizace přerušen.
 
Podmínky k přijetí    
Provoz v době letních prázdnin je určen zákonným zástupcům dětí, kteří nemají možnost zajistit péči
o dítě jiným způsobem.
Přihlášeni dítě do MŠ k prázdninovému provozu (postup) :
1)   Zákonný zástupce závazně přihlásí svoje dítě na třídě, kam dítě dochází (viz jmenný seznam).
2) Platbu školného a stravného pro přihlášené děti k docházce v době prázdninového provozu zákonný zástupce uhradí v kanceláři u vedoucí školní jídelny ( hospodářský pavilonu ) a to v: 
      Pondělí 18.6.2018 nebo v úterý 19.6.2018 v čase od 7:30h do 8:30h dopoledne a odpoledne v čase od 13:30h do 16:00h.
      Za zapsané dítě k prázdninovému provozu se považuje dítě, jehož rodiče se závazně přihlásili a zároveň uhradili náklady na školném a stravném.
 
Povinnosti zákonného zástupce:
- respektovat platný Školní řád, platný provozní řád MŠ a také platný provozní řád školní zahrady
- dodržovat podmínky přijetí k prázdninovému provozu
- respektovat provozní dobu prázdninového provozu 6:00 - 16-00 hodin

 ·        Forma platby: V hotovosti na 60. MŠ ve stanoveném termínu viz výše.

·        Výše plateb:
·        Zaplacení úplaty za předškolní vzdělávání: Červenec ve výši 621,00Kč,
                                                                        srpen ve výši270,00Kč;
·        Zálohy na stravné: Červenec ve výši1000,00Kč, 
                                         srpen ve výši 500,00Kč;
·        Případný přeplatek na stravném bude vrácen zákonnému zástupci na jeho bankovní účet nejpozději v září 2018
·        V případě, že dítě do mateřské školy nenastoupí vůbec, se úplata (školné) nevrací.
Tento vnitřní předpis k zabezpečení prázdninového provozu nabývá účinnosti dne 1. 5. 2018 a je závazný pro všechny zákonné zástupce, kteří žádají o umístění dítěte k prázdninovému provozu do 60. MŠ Plzeň, Manětínská 37, příspěvkové organizace.
V Plzni dne 27.3.2018
                                                                                                                                                Natálie Hvozdovská,
                                                                                                                                             ředitelka 60. MŠ Plzeň,
                                                                                                                                             příspěvkové organizace
vytisknout stránku
2019 © 60. mateřská škola Plzeň Design by SITMP